Lederskap og organisasjon

Presidentskapet for området Europa

Administrasjonen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er delt i geografiske områder. I USA og Canada har hvert område tilsyn av et medlem av De syttis presidentskap som har sin base i Salt Lake City, Utah. Andre områder har tilsyn av en områdepresident og to rådgivere, som vanligvis er medlemmer av De syttis quorum, og som bor i sine tildelte områder.

Det første presidentskap

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ledes av 15 apostler som også regnes som profeter, seere og åpenbarere. Den mann som har vært apostel lengst, er Kirkens president, og ved inspirasjon velger han to andre apostler som rådgivere. Disse tre fungerer som Det første presidentskap, som er Kirkens høyeste ledende organ.