Pressemeldinger

Møt Eldste Mitchell

Møt søster Elise Horgmo

Hva er mormons bok?

Statue av John A. Widtsoe avduket på Frøya

En statue reist til minne om John A. Widtsoe (1872-1952), et medlem av De tolv apostlers quorum av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fra 1921 til sin død i 1952, ble avduket på Frøya, Norge, 17. juni 2017.

Denne påsken, ha fokus på fredens prinsipper fra Fredsfyrsten

For fjerde år på rad denne påskehøytideligheten oppfordrer Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige mormoner og andre over hele verden til å dele oppløftende budskap om Jesus Kristus. Dette årets fokus kommer fra Bibelens lære om at Kristus er Fredsfyrsten.

Vær vennlig og omsorgsfull, er lederes råd under verdenskonferanse

Under den 187. årlige generalkonferanse oppfordret ledende funksjonærer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige trofaste til å følge Jesus Kristus ved å være vennlige mot andre. Det første presidentskap bekjentgjorde endringer i lederskap og fem nye templer.

Mormoner samles til verdensomspennende konferanse

Den 25. mars og den 1. og 2. april vil medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige samles rundt om i verden for å motta undervisning fra Kirkens ledende embedsmenn på en verdensomspennende konferanse.

Kirken uttrykker bekymring for dem som flykter fra vold, krig og religiøs forfølgelse

Kirken lanserer ‘Lys for Verden’ julekampanje

Verdensomspennende julekampanje på nett setter fokus på Kristus-lignende tjeneste. 

Brev fra Det første presidentskap 2016, oppfordring til å avgi stemme ved det politiske valget i USA

Følgende brev fra Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 5. oktober 2016, for opplesing på Kirkens møter i hele USA. Oppfordring til å avgi stemme ved det politiske valget i USA.