Lederbiografi

Eldste Massimo de Feos biografi

        

Eldste De Feo mottok avgangsvitnemål i naturvitenskap fra Moscati statlige vitenskapelige skole i Taranto i 1979. Etter å ha virket som heltidsmisjonær, begynte han sin karriere i internasjonale relasjoner i 1984, da han ble ansatt av det amerikanske Utenriksdepartementet og godkjent av det italienske Utenriksdepartementet for den diplomatiske fagetat i Italia.

Han har vært medlem av flere komiteer i den amerikanske regjering knyttet til bilaterale avtaler om trygdeordninger, og vært driftssjef for føderale trygdeordninger ved den amerikanske ambassaden i Roma og i Paris. Etter mer enn 30 års tjeneste, har han nylig vært nestleder for den amerikanske trygdeforvaltningen i områdene Europa syd, Nord-Afrika og Midtøsten.

Eldste De Feo har hatt mange kall i Kirken, blant annet som heltidsmisjonær fra 1981 til 1983 i Italia Roma misjon, grenspresident, distriktspresident, rådgiver i et biskopsråd, høyrådsmedlem, stavspresident og områdesytti. Fra og med august 2017 er eldste De Feo annenrådgiver i presidentskapet for området Europa.

Massimo De Feo ble født i Taranto i Italia 14. desember 1960. Han giftet seg med Loredana Galeandro i august 1984. De har tre barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.