Pressemeldinger

Bordtennis-turnering på tvers av kultur og religion

Gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn møter kirken mange gode mennesker som ivrer for å bygge broer og fellesskap.

Oppdatert kleskode for søstermisjonærer

Søstermisjonærer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har nå i alle 407 misjoner verden over anledning til å bruke penbukser.

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har gitt følgende uttalelse:

“Alltid når Herren har hatt et folk på jorden som er villig til å adlyde hans ord, har de blitt befalt å bygge templer. Skriftene dokumenterer mønstre for tempeltilbedelse fra den tid Adam og Eva, Moses, Salomo, Nephi og andre levde."

Gi som Kristus ga: Juleinitiativet “Lys for verden” begynner med en dag med tjeneste

FRANKFURT – Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og deres venner rundt om i verden inviteres til å delta i en “verdensomspennende dag med tjeneste” den 1. desember 2018, for å åpne årets “Lys for verden”-julekampanje. Kampanjen vil pågå til og med første juledag, 25. desember.

Engelen Moroni plassert på toppen av Lisboa Portugal tempel

LISBOA – Lisboa Portugal tempel, for tiden under oppføring, fikk på plass en statue av engelen Moroni 19. november, et tegn på at tempelet nærmer seg fullførelse. Lisboa tempel blir det første tempelet tilhørende Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Portugal.

Siste-dagers-helliges generalkonferanse fokuserer på hjemme-sentrerte kristne prinsipper

For mer enn 16 millioner siste-dagers-hellige over hele verden var generalkonferansen (6.–7. oktober i Salt Lake City, USA) en tid for å fornye sin forpliktelse til Kristi læresetninger – understreket i taler av president Russell M Nelson, øverste leder av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og andre talere.  Kirkens medlemmer i Europa så på konferansens møter hjemme via Internett og i møtehus.

Kirkens verdensomspennende rapport

Kirkens verdensomspennende rapport er en halvårlig rapport med nyheter og hendelser rundt om i verden knyttet til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Se oktober 2018 utgaven under på engelsk.

Kirkens navn

President Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, har kommet med følgende uttalelse angående Kirkens navn.

Kirken bekjentgjør et nytt verdensomspennende initiativ for barn og ungdom

En ny tilnærming for å erstatte alle nåværende aktivitetsprogrammer for piker og gutter, unge kvinner og unge menn fra januar 2020, har blitt bekjentgjort av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Barn og unge i Kirken over hele verden er verdifulle. De representerer fremtiden, og å dekke deres behov er et betydelig fokus for Kirken.

Kirkens president Nelson avslutter verdensomspennende tur

Russell M. Nelson, president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, avsluttet sin verdensomspennede tur 22. april 2018 i Laie, Hawaii.