Pressemeldinger

Hvordan samarbeider verdens religiøse ledere?

Det er nesten 180 år siden Joseph Smith skisserte et ideal for toleranse som i ettertid fortoner seg som svært moderne. “Jeg er frimodig nok til å si for himmelen at jeg er like rede til å dø for å forsvare de rettigheter en presbyterianer, en baptist eller et godt menneske fra et hvilket som helst trossamfunn har.”  

Verdensomspennende innsats for å være “Lys for verden” gir bidrag til veldedighetsorganisasjoner

Givermaskiner på 10 steder

Det første presidentskap uttaler seg om flyktninger

Julekampanjen 2019 oppfordrer til å yte tjeneste “Én etter én”

En verdensomspennende innsats for å yte tjeneste til andre i løpet av julehøytiden i 2019 har blitt lansert av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 

Hvordan millenniumsgenerasjonen i Europa engasjerer seg i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

LDS Charities og LDS Family endrer navn

Forny din forpliktelse til å følge Jesus Kristus, oppfordrer talere på verdensomspennende konferanse

Salt Lake City – Økning av kvinners deltagelse, styrking av ungdom og fornyelse av en personlig forpliktelse til å følge Jesus Kristus var temaer som ble vektlagt i taler og bekjentgjørelser på den halvårlige generalkonferansen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Europeiske medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige forteller om hva generalkonferansen betyr for dem

FRANKFURT–Flere millioner rundt om i verden vil delta på Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges halvårlige generalkonferanse den 5. og 6. oktober. Da det er nær sagt umulig å foreta spørreundersøkelse av over en halv million medlemmer som bor i Europa, forteller disse medlemmene gjennom intervjuer hvorfor de verdsetter...

Unge voksne stiller Kirkens ledere “spørsmål fra sjelen” på Face2Face arrangement

Unge voksne over hele verden får delta i en spørsmål og svar-runde med ledere fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, i en direktesendt sending fra Utah, 15. september 2019, kl 17.00 MDT (kl 1.00 CET). 

75.000 eksemplarer av Mormons Bok delt ut