Pressemeldinger

Siste-dagers-helliges generalkonferanse fokuserer på hjemme-sentrerte kristne prinsipper

For mer enn 16 millioner siste-dagers-hellige over hele verden var generalkonferansen (6.–7. oktober i Salt Lake City, USA) en tid for å fornye sin forpliktelse til Kristi læresetninger – understreket i taler av president Russell M Nelson, øverste leder av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, og andre talere.  Kirkens medlemmer i Europa så på konferansens møter hjemme via Internett og i møtehus.

Kirkens verdensomspennende rapport

Kirkens verdensomspennende rapport er en halvårlig rapport med nyheter og hendelser rundt om i verden knyttet til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Se oktober 2018 utgaven under på engelsk.

Kirkens navn

President Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, har kommet med følgende uttalelse angående Kirkens navn.

Kirken bekjentgjør et nytt verdensomspennende initiativ for barn og ungdom

En ny tilnærming for å erstatte alle nåværende aktivitetsprogrammer for piker og gutter, unge kvinner og unge menn fra januar 2020, har blitt bekjentgjort av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Barn og unge i Kirken over hele verden er verdifulle. De representerer fremtiden, og å dekke deres behov er et betydelig fokus for Kirken.

Kirkens president Nelson avslutter verdensomspennende tur

Russell M. Nelson, president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, avsluttet sin verdensomspennede tur 22. april 2018 i Laie, Hawaii.

Allmenheten inviteres til omvisning i Roma Italia tempel

ROMA – Allmennheten inviteres til omvisninger i det første templet tilhørende Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Italia. Kirkens ledere kunngjorde at Roma Italia tempel vil være åpent for allmenheten med gratis entré, fra mandag 28. januar 2019 til lørdag 16. februar 2019, med unntak av søndager.

Rapport fra generalkonferansen, april 2018

Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige samlet seg i Konferansesenteret i Salt Lake City og i møtehus og hjem over hele verden, 31. mars og 1. april 2018 for å delta på den 188. årlige generalkonferansen. Det var en historisk begivenhet hvor flere endringer og bekjentgjørelser ble gjort. Her er en sammenfattet rapport over hendelser i kronologisk rekkefølge.

Åtte nye generalautoritet-syttier bekjentgjort på generalkonferansen i april 2018

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bekjentgjorde kall av åtte generalautoritet-syttier og 55 områdesyttier under møtet lørdag ettermiddag på generalkonferansen i april 2018. President Dallin H. Oaks, førsterådgiver i Det første presidentskap, gjorde kunngjøringen.

Nytt Unge kvinners presidentskap bekjentgjort på generalkonferansen i april 2018

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bekjentgjorde et nytt Unge Kvinners generalpresidentskap på møtet lørdag ettermiddag under den 188. årlige generalkonferansen. 

Siste-dagers-hellige oppholder nytt første presidentskap i høytidelig forsamling

President Russell M. Nelson ble oppholdt lørdag som profet, seer, åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige under en høytidelig forsamling av Kirkens medlemmer over hele verden den 31. mars 2018.