Stilretningslinjer – Kirkens navn

Stilretningslinjer – Kirkens navn

Emne

Kirkens offisielle navn er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Dette fulle navnet ble gitt vedåpenbaring fra Gud til Joseph Smith i 1838.

Selv om betegnelsen “mormonkirken” lenge har vært offentlig anvendt på Kirken som et kallenavn, er det ikke en godkjent tittel, og Kirken fraråder å bruke den.

Når du skriver om Kirken, vennligst følg disse retningslinjene:

  • I første henvisning er Kirkens fulle navn å foretrekke: “Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige”.
  • Vennligst unngå bruk av “mormonkirken” eller “De siste-dagers-helliges kirke”.
  • Når en forkortet henvisning er nødvendig, er betegnelsene “Kirken” eller “Jesu Kristi Kirke” å foretrekke.
  • Når det henvises til Kirkens medlemmer, er betegnelsen “siste-dagers-hellige” å foretrekke, selv om “mormoner” er akseptabelt.
  • “Mormon” blir riktig brukt i egennavn som Mormons bok, eller når den brukes som et adjektiv i uttrykk som “mormonpionerer”.
  • Begrepet “mormonismen” er akseptabelt for å beskrive kombinasjonen av læren, kulturen og livsstilen som er unik for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
  • Ved henvisning til personer eller organisasjoner som praktiserer polygami, er betegnelsene “mormoner”, “mormonfundamentalister”, “mormondissidenter” osv. feil. I Associated Press Stylebook heter det: “Benevnelsenmormon kan ikke med rette anvendes på de andre … kirkesamfunnene som ble til etter spliden som oppsto etter [Joseph] Smiths død.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.