Hovedsaker

Pressemelding
Statue av John A. Widtsoe avduket på Frøya
En statue reist til minne om John A. Widtsoe (1872-1952), et medlem av De tolv apostlers quorum av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fra 1921 til sin død i 1952, ble avduket på Frøya, Norge, 17. juni 2017. 

Ferske nyheter